Thang băng tải con lăn nhựa chuyển hàng từ thùng xe xuống dưới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *